vimeo youtube

Klášter Milosrdných bratří, díl I.

Areál kláštera Milosrdných bratří řádu sv. Jana z Boha v Prostějově I. díl 

Klášter Milosrdných bratří řádu sv. Jana z Boha v Prostějově je významnou barokní památkou, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. 

Podnět k založení kláštera souvisí s rozhodnutím Marie Anny, kněžny z Lichtenštejna, roz. z Öttingen, která se společně s manželem, Josefem Janem Adamem, knížetem z Lichtenštejna, zavázala vznik klášterního konventu finančně podpořit. Předpokladem bylo uzdravení syna Jana Nepomuckého Karla Lichtenštejna, který byl těžce nemocný a o jehož uzdravení pochybovali i samotní lékaři. 
Podmínka uzdravení syna byla naplněna a Lichtenštejnové zvolili řád, jehož posláním je péče o chudé nemocné všech konfesí v duchu řádového hesla: „Per corpus ad animam“ (Tělem k duši).
Mimořádné památkové hodnoty kláštera včetně jeho bohaté historie nás inspirovaly zpracovat téma ve dvou dílech. I. díl divákovi zpřístupňuje celý klášterní areál, kterým nás provází pomyslná restaurátorka fresek klášterního kostela sv. Jana Nepomuckého.
Nahlédněme spolu s ní do historie, spojené s počátky, budováním, rozmachem i úpadkem tohoto významného barokního areálu, v němž se napříč staletími odehrávaly lidské příběhy, spojené s péčí o nemocné a raněné - v dobách válek i mimo ně. 
 
Text připravila Mgr. Iva Orálková - odborný garant projektu PamátkyDnes.
 
 

Čti více...

 Kdo vznik filmu podporuje:

 

   Město Prostějov      ERCO osvětlovací technika  

Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov, p. Mgr. Aleš Vrzala
Českomoravská provincie Hospitálského řádu sv. Jana z Boha Milosrdných bratří, převor Martin Macek, OH
IF Holding a.s., ing.Radim Fiala 

 

 Tvorba filmových dokumentů je časově a finančně náročná, pomozte i Vy.

 

Kontakt: production(zav)cine4net.eu
Dokončení projektu
2016
Související
Klášter Milosrdných bratří, díl II.

Novinky

17.04.2020
Připravili jsme dokumentární film o kostele sv. Mořice v Olomouci
23.04.2017
Projekce filmů PamátkyDnes spojena s besedou pro veřejnost bude 27.4.2017 v 15:30 na adrese
Pevnost poznání 17. listopadu 939/7, 779 00 Olomouc
12.10.2016
Další projekce filmu Jano Koehler si objednala kina na Moravě.
Facebook Vimeo YouTube
© 2018 cine4net, s.r.o.   |   created by eline.cz   |   design by visualbitch.cz