vimeo youtube

Sloup Nejsvětější Trojice, díl II.

Čestný sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci je unikátním sochařským dílem, jedním z nejvýznamnějších barokních památek sochařského umění ve střední Evropě. Pro své mimořádné památkové hodnoty byl zařazen mezi památky světového dědictví UNESCO; je Národní kulturní památkou České republiky. Byl realizován v letech 1716  - 1754 a koncipován jako monumentální oslava Stvořitele a jeho díla, triumf katolické církve a symbol křesťanské víry. Na jeho realizaci se podílela celá řada význačných umělců, z nichž jmenujme především Václava Rendera, Filipa Sattlera či Ondřeje Zahnera.

Osobnost, která diváka provází II. částí dokumentárního filmu o trojičním sloupu v Olomouci,  je jeho posledně jmenovaný spolutvůrce - mimořádně nadaný sochař, který realizoval řadu barokních památek, dochovaných nejen v regionu Olomouce - Ondřej Zahner, mistr sochařské dovednosti, olomoucký měšťan a patriot, jemuž vděčíme za většinu sochařské výzdoby trojičního monumentu.

 

Zahnerova pečeť s jeho podpisem: „Andreas Zahner / bürgerlicher Bilthauer“, SOkA Olomouc, AMO, Zlomky registratur, inv. č. 392, 10. září 1745
 
Text připravila Mgr. Iva Orálková - odborný garant projektu PamátkyDnes.
 

 


Kdo vznik filmu podporuje:

 

   


 

 

 

Tvorba filmových dokumentů je časově a finančně náročná, pomozte i Vy.

 


Kontakt: production(zav)cine4net.eu
Dokončení projektu
2017
Související
Díl I.
Snímky z projektu

Novinky

17.04.2020
Připravili jsme dokumentární film o kostele sv. Mořice v Olomouci
23.04.2017
Projekce filmů PamátkyDnes spojena s besedou pro veřejnost bude 27.4.2017 v 15:30 na adrese
Pevnost poznání 17. listopadu 939/7, 779 00 Olomouc
12.10.2016
Další projekce filmu Jano Koehler si objednala kina na Moravě.
Facebook Vimeo YouTube
© 2018 cine4net, s.r.o.   |   created by eline.cz   |   design by visualbitch.cz