vimeo youtube

Kristus na hoře Olivetské

Sousoší Kristus na hoře Olivetské při farním chrámu sv. Mořice v Olomouci patří k nejvýznamnějším sochařským dílům evropské pozdní gotiky. Původně bylo určeno nejspíš pro ohradní zeď nebo hřbitovní kapli tohoto kostela. Ve 30. letech 15. století jej vytesal neznámý středoevropský či pražský sochař.
Při restaurování v roce 1998 bylo zjištěno, že sousoší, zhotovené z mladějovského pískovce, bylo původně polychromováno v harmonickém souzvuku červené, modré, zelené a bílé podle přetrvávající tradice krásného slohu konce 14. století. Tento poznatek přispěl k nečekaně ranému datování tohoto díla. Jako jeho případný objednavatel přichází v úvahu svatomořický farář a od roku 1430 olomoucký biskup Kuneš ze Zvole.
Sousoší sestává ze čtyř samostatných soch – sedícího apoštola Petra, Jana a Jakuba a modlícího se Ježíše Krista. Dojímavá tvář Krista s očima obrácenýma k nebesům spolu se zdůrazněním nahých kolen, klečících na kamenitém povrchu, odráží vliv nového nizozemského realismu. S ním souvisí také vznešená mohutnost postav apoštolů, zahalených do členitých draperií. Je možné, že olomoucké sousoší je z hlediska zobrazeného námětu vůbec nejstarším evropským příkladem monumentálního sochařského zpracování výjevu představujícího Krista na hoře Olivetské.
V současnosti se originál tohoto sousoší nachází v kapli sv. Jana Křtitele ve Zdíkově paláci, který je součástí expozice Arcidiecézního muzea v Olomouci. U příležitosti 750. výročí první zmínky o kostele sv. Mořice v roce 2007 byla při jižní zdi kostela na původní místo osazena kopie tohoto sousoší.


Podklady a text: Pavlína Pernicová
Scénář, odborný poradce: Iva Orálková
Dramaturgie Sandra Procházková
Režie: Ondřej Sovík
Kamera: Jakub Kýr
Střih: Ondřej Sovík
Zvuk: Matěj Novák
Produkce: Milan Kýr
Asistent produkce: Jana Kýrová

 

 


Tvorba filmových dokumentů je časově a finančně náročná, pomozte i Vy.

 

Kontakt: production(zav)cine4net.eu
Dokončení projektu
2021

Novinky

17.04.2020
Připravili jsme dokumentární film o kostele sv. Mořice v Olomouci
23.04.2017
Projekce filmů PamátkyDnes spojena s besedou pro veřejnost bude 27.4.2017 v 15:30 na adrese
Pevnost poznání 17. listopadu 939/7, 779 00 Olomouc
12.10.2016
Další projekce filmu Jano Koehler si objednala kina na Moravě.
Facebook Vimeo YouTube
© 2018 cine4net, s.r.o.   |   created by eline.cz   |   design by visualbitch.cz