vimeo youtube

Sochy Bolestného růžence, 2. (EN)

Socha Krista na Hoře Olivetské, socha Bolestného Krista, socha Ecce homo a socha Nesení kříže tvoří dnes již neúplný soubor barokního Bolestného růžence, který vytvořil patrně sochař Jan Michael Scherhauf ve druhé třetině 18. století. Sochy byly druhotně umístěny ke kostelu sv. Michala v Olomouci, kde také dodnes stojí, a jsou pro svou uměleckohistorickou hodnotu zapsány v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek – tvoří součást kulturní památky bývalého areálu dominikánského kláštera v Olomouci, který se nachází na Žerotínově náměstí. 
Sochy byly původně určeny pro jiné místo. Společně s tzv. Kalvárií (kříž s Ukřižovaným korpusem Ježíše Krista a se sochami sv. Jana Evangelisty a Panny Marie) původně zaujímaly svou pozici na prostranství pod kostelíkem sv. Kříže, který stával v Olomouci na Nové Ulici. 
Soubor čtyř sochařských děl zobrazuje poslední události ze života Ježíše Krista – podstatné okamžiky z Kristových pašijí. 
II. díl filmového dokumentu o sochařském souboru Bolestného Růžence inspiruje diváka k zastavení.
K zastavení a k zamyšlení se nad poselstvím, které přináší ...

Text připravila Mgr. Iva Orálková - odborný garant projektu PamátkyDnes

 

Čti více ...

Dokončení projektu
2014
Související
Sochy Bolestného růžence, dil 1.

Novinky

17.04.2020
Připravili jsme dokumentární film o kostele sv. Mořice v Olomouci
23.04.2017
Projekce filmů PamátkyDnes spojena s besedou pro veřejnost bude 27.4.2017 v 15:30 na adrese
Pevnost poznání 17. listopadu 939/7, 779 00 Olomouc
12.10.2016
Další projekce filmu Jano Koehler si objednala kina na Moravě.
Facebook Vimeo YouTube
© 2018 cine4net, s.r.o.   |   created by eline.cz   |   design by visualbitch.cz